نصب انشعاب برق واحدهای مسکن مهر پرند تا هفته دولت

مدیر عامل شرکت عمران پرند از نصب انشعابات برق واحد های مسکن مهر پرند تا هفته دولت خبر داد

محسن وطن خواهی عصر سشنبه با اعلام این خبر در جمع خبر نگاران اضهار داشت:به منظور پیگیر نصب انشعابات مسکن مهربا حظور در دفتر مدیر عامل شرکت توضیع برق استان تهران،خواستار تسریع در رفع نواقص و نصب انشعاب برق واحد های مسکن مهر پرند شده ایم و در این رابطه اعلام میکنیم که انشعاب برق واحد های مسکن مهر پرند تا هفته دولت نصب خواهد شد

تاریخ انتشار: 16:17 - 1397/06/02

نظرات بینندگان