واحدهاي مسكن مهر بدون امكانات زيربنايي تحويل داده نمي شوند

سرپرست شركت عمران شهر جديد پرند گفت: هيچ واحدي از پروژه هاي مسكن مهر پرند، بدون امكانات زيربنايي به متقاضيان تحويل داده نمي شود.

به گزارش روابط عمومي شركت عمران شهر جديد پرند، طاهري با اشاره به برخی اظهار نظرهاي نادرست درخصوص جابجايي واحدهاي مسكن مهر پرند و نظر به شفاف سازی موضوع تاکید کردند این اطلاعيه به متقاضیانی اشاره دارد که با وجود اطلاع رسانی در چند نوبت، نسبت به تکمیل موجودی و تحویل واحدهای خود با وجود امکانات زیربنایی تاكنون هيچ اقدامي نکرده اند.

طاهري در ادامه افزود: براين اساس، متقاضيان خوش حساب كه آورده خود را تكميل كرده اند در اولويت تحويل قرار دارند كه مي توانند با ارائه درخواست کتبی و طی مراحل كارشناسي مربوطه، نسبت به تحویل واحد خود اقدام نمایند.

سرپرست شركت عمران شهر جديد پرند خاطر نشان كرد: اميدواريم با همكاري به موقع و مؤثر متقاضيان محترم، پروژه هاي مسكن مهر در شهر جديد پرند هرچه زودتر تكميل و با امكانات زیربنایی، تحويل داده شود

تاریخ انتشار: 18:30 - 1394/09/24

نظرات بینندگان