بازدید سرزده معاون وزیر از مسکن مهر پرند

به گزارش روابط عمومی، ساعت 10 شب پنج شنبه، 14 آبان، نریمان به همراه طاهری، سرزده از پروژه کوزو فاز 6 بازدید و از نزدیک با ساکنین صحبت و در جریان مشکلات آنها قرار گرفتند .

طی بازدید فوق معاون وزیر دستور پیگیری نصب سریع پکیج را با توجه به نزدیک بودن فصل سرما به طاهری سرپرست شرکت عمران و مدیر پروژه کوزو صادر و نسبت به پیگیری آب و برق محوطه و اسکان سریع مردم  در واحدها با داشتن امکانات زیربنایی برای کلیه پروژه ها تاکید کردند که در دستور کار شرکت عمران قرار گرفته است.

تاریخ انتشار: 18:25 - 1394/09/24

نظرات بینندگان