لیست املاک برای فروش، رهن و اجاره

تجاری فاز صفر
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 0
قیمت متری: 80,000,000 تومان
قیمت کل: 1 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
تجاری
تاریخ ثبت:
08 آذر 1397
فعال تا:
08 دي 1397
هسا2
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 6
قیمت متری: 1 تومان
قیمت کل: 60,000,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
---
تاریخ ثبت:
28 آبان 1397
فعال تا:
28 آذر 1397
زمین تجاری
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 1
قیمت متری: 13,000,000 تومان
قیمت کل: 377,000,000 تومان
نوع ملک:
زمین - کلنگی
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
تجاری
تاریخ ثبت:
09 آبان 1397
فعال تا:
09 آذر 1397
کوزو ۶
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 6
قیمت متری: 1,500,000 تومان
قیمت کل: 115,000,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
26 مهر 1397
فعال تا:
26 آبان 1397
ویلایی
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 2
قیمت متری: 2,700,000 تومان
قیمت کل: 590,000,000 تومان
نوع ملک:
ويلا - خانه
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
22 مهر 1397
فعال تا:
22 آبان 1397
فاز 1 پروژه اسکان
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 1
قیمت متری: 2,000,000 تومان
قیمت کل: 168,000,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
05 مهر 1397
فعال تا:
05 آبان 1397
کیسون زون ۴
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 6
قیمت متری: 1,000,000 تومان
قیمت کل: 75,000,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
06 شهريور 1397
فعال تا:
17 آبان 1397
نگین ارتش
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 5
قیمت متری: 1 تومان
قیمت کل: 1 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
05 مهر 1397
فعال تا:
05 آبان 1397
بنیاد سهند جنوبی
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 1
قیمت متری: 2,240,000 تومان
قیمت کل: 130,000,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
05 مهر 1397
فعال تا:
05 آبان 1397