لیست زمین ها

زمین تجاری
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 1
قیمت متری: 13,000,000 تومان
قیمت کل: 377,000,000 تومان
نوع ملک:
زمین - کلنگی
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
تجاری
تاریخ ثبت:
09 آبان 1397
فعال تا:
09 آذر 1397