لیست آپارتمانها | آژانس املاک خانه تو

لیست آپارتمانها

فروش133متر سه خواب
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 1
قیمت متری: 2,000 تومان
قیمت کل: 266,000,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
15 دي 1396
فعال تا:
28 شهريور 1397
فروش آپارتمان 68 متری فاز 2
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 2
قیمت متری: 1,250,000 تومان
قیمت کل: 84,000,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
04 آبان 1396
فعال تا:
23 مهر 1397
فروش ناصرین 92 متری
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 3
قیمت متری: 18,000,000 تومان
قیمت کل: 165,000,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
03 آبان 1396
فعال تا:
27 شهريور 1397
پرنیان 1 سه خوابه
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 1
قیمت متری: 1,350 تومان
قیمت کل: 140,000,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
21 آبان 1396
فعال تا:
27 شهريور 1397
آپارتمان شخصی ساز
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 0
قیمت متری: 1,450 تومان
قیمت کل: 174,000,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
15 آبان 1396
فعال تا:
27 شهريور 1397
آپارتمان شخصی ساز
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 0
قیمت متری: 1,800 تومان
قیمت کل: 140,000,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
15 آبان 1396
فعال تا:
27 شهريور 1397
فروش ناصرین فاز 3
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 3
قیمت متری: 18,000,000 تومان
قیمت کل: 118,000,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
04 آبان 1396
فعال تا:
07 آبان 1397
فروش ناصرین فاز 3
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 3
قیمت متری: 18,000,000 تومان
قیمت کل: 145,000,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
04 آبان 1396
فعال تا:
23 مهر 1397
فروش ناصرین فاز 3
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 3
قیمت متری: 18,000,000 تومان
قیمت کل: 150,000,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
04 آبان 1396
فعال تا:
07 آبان 1397
فروش آپارتمان نوساز ناصرین
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 3
قیمت متری: 1,900,000 تومان
قیمت کل: 230,000,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
04 آبان 1396
فعال تا:
23 مهر 1397