لیست املاک

کیسون زون ۴
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 6
قیمت متری: 1,000,000 تومان
قیمت کل: 75,000,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
06 شهريور 1397
فعال تا:
17 آبان 1397
اجاره شخصی ساز
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 0
ودیعه: 100,000,000 تومان
اجاره: 1 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
رهن و اجاره
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
08 شهريور 1397
فعال تا:
17 آبان 1397
نگین ارتش
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 5
قیمت متری: 1 تومان
قیمت کل: 1 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
05 مهر 1397
فعال تا:
05 آبان 1397
بنیاد سهند جنوبی
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 1
قیمت متری: 2,240,000 تومان
قیمت کل: 130,000,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
05 مهر 1397
فعال تا:
05 آبان 1397
12