لیست املاک

تجاری فاز صفر
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 0
قیمت متری: 80,000,000 تومان
قیمت کل: 1 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
تجاری
تاریخ ثبت:
08 آذر 1397
فعال تا:
08 دي 1397
مدیران
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 0
ودیعه: 70,000,000 تومان
اجاره: 2,400,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
رهن و اجاره
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
04 آذر 1397
فعال تا:
04 دي 1397
هسا2
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 6
قیمت متری: 1 تومان
قیمت کل: 60,000,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
---
تاریخ ثبت:
28 آبان 1397
فعال تا:
28 آذر 1397
تنها واحد تجاری فرابتن
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 6
ودیعه: 25,000,000 تومان
اجاره: 2,500,000 تومان
نوع ملک:
مغازه
نوع معامله:
رهن و اجاره
نوع سند:
تجاری
تاریخ ثبت:
18 آبان 1397
فعال تا:
18 ارديبهشت 1398
زمین تجاری
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 1
قیمت متری: 13,000,000 تومان
قیمت کل: 377,000,000 تومان
نوع ملک:
زمین - کلنگی
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
تجاری
تاریخ ثبت:
09 آبان 1397
فعال تا:
09 آذر 1397
کوزو ۶
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 6
قیمت متری: 1,500,000 تومان
قیمت کل: 115,000,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
26 مهر 1397
فعال تا:
26 آبان 1397
ویلایی
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 2
قیمت متری: 2,700,000 تومان
قیمت کل: 590,000,000 تومان
نوع ملک:
ويلا - خانه
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
22 مهر 1397
فعال تا:
22 آبان 1397
هسا
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 0
ودیعه: 10,000,000 تومان
اجاره: 350,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
رهن و اجاره
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
17 مهر 1397
فعال تا:
17 آبان 1397
فاز 1 پروژه اسکان
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 1
قیمت متری: 2,000,000 تومان
قیمت کل: 168,000,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
فروش
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
05 مهر 1397
فعال تا:
05 آبان 1397
هوافضا
موقعیت: تهران - شهر جدید پرند - فاز 0
ودیعه: 15,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
نوع ملک:
آپارتمان
نوع معامله:
رهن و اجاره
نوع سند:
مسکونی
تاریخ ثبت:
17 مهر 1397
فعال تا:
17 آبان 1397
12