زمین تجاری

کد ملک: 55

نوع معامله: فروش

نوع ملک: زمین - کلنگی

نوع سند: تجاری

قیمت کل: 377,000,000 تومان

قیمت متری: 13,000,000 تومان

تاریخ ثبت: 09 آبان 1397

فعال تا: 09 آذر 1397

تعداد بازدید: 53

مساحت زمین: 29 متر مربع

آدرس ملک:
تهران - شهر جدید پرند - فاز 1 - فاز یک البرز شمالی
مالک: